نباشد  به جز بی پدر دشمنش    که یزدان بسوزد به آتش تنش ( فردوسی )

جز زنازاده با علی دشمنی ندارد.

....

در آیه ی 3 سوره ی کوثر عبارت هوالابتر آمده که راویان این را به عاص بن وائل نسبت می دهند . عاص بن وائل به اصطلاح همان پدر عمرو بن عاص است ، اما چرا وقتی قرآن میگوید ابتر (به اصلاح مقطوع النسل ) او را پدر عمرو می خواند آیا قرآن تهمت زده یا با عاص بن وائل نبوده ؟

حالا به قسمتی از مناظره امام حسن (ع) ریحانه ی حضرت رسول (ص) با پسر نابغه ( عمرو عاص ) می پردازیم :ادامه مطلب...

صفحه قبل 1 صفحه بعد